Translations:Plugin:StdUrl/2/pl

From Miranda NG
Revision as of 21:11, 15 March 2019 by Goraf (talk | contribs) (Created page with "Funkcjonalność wtyczki została scalona z rdzeniem programu.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Funkcjonalność wtyczki została scalona z rdzeniem programu.