Translations:Plugin:DbChecker/5/pl

From Miranda NG
Jump to: navigation, search

Baza danych nowego sterownika $Dbx_mdbx nie potrzebuje sprawdzania.