Translations:Plugin:DbChecker/5/pl

From Miranda NG
Revision as of 21:20, 15 March 2019 by Goraf (talk | contribs) (Created page with "Baza danych nowego sterownika $Dbx_mdbx nie potrzebuje sprawdzania.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Baza danych nowego sterownika $Dbx_mdbx nie potrzebuje sprawdzania.