Translations:Plugin:CurrencyRates/2/pl

From Miranda NG
Revision as of 21:01, 15 March 2019 by Goraf (talk | contribs) (Created page with "Wtyczka wymaga personalnego klucza. Należy go uzyskać na [$key_request_link stronie] i wprowadzić w oknie opcji, w przeciwnym wypadku wtyczka nie będzie działać.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Wtyczka wymaga personalnego klucza. Należy go uzyskać na [$key_request_link stronie] i wprowadzić w oknie opcji, w przeciwnym wypadku wtyczka nie będzie działać.