Translations:Network log/6/pl

From Miranda NG
Revision as of 13:01, 13 June 2018 by Goraf (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
  • Proszę nie edytuj raportu. Wszelkie zawarte w nim informacje mogą okazać się niezbędne do zlokalizowania i naprawy błędu.
  • Dodając raport do systemu zgłaszania błędów, użyj proszę opcji załączników (patrz Jak dodać plikiReporting bugs#Effective bug reporting). Możesz również załadować raport do stron takich jak $pastebin_link, $pastie_link i przesłać link.
  • Wtyczka Console pozwala na podglądanie raportu na żywo.