Yahoo groups

From Miranda NG
Revision as of 00:12, 6 November 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:YahooGroups/pl
Jump to navigation Jump to search
Yahoo groups
Brak zdjęcia
Nazwa pliku YahooGroups.dll
Autor Cristian Libotean


Uwaga
Ta wtyczka nie jest już więcej rozwijana.

Wtyczka importuje i tworzy grupy Yahoo utworzone w komunikatorze Yahoo Messenger.