Difference between revisions of "Plugin:VKontakte/pl"

From Miranda NG
Plugin:VKontakte/pl
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Created page with "* pobierz i zainstaluj aktualizację: ** [http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/updt/2017/10/windowsxp-kb4019276-x86-embedded-enu_3822fc1692076429a7dc...")
Line 15: Line 15:
 
</pre>
 
</pre>
  
* download and install update:
+
* pobierz i zainstaluj aktualizację:
** [http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/updt/2017/10/windowsxp-kb4019276-x86-embedded-enu_3822fc1692076429a7dc051b00213d5e1240ce3d.exe for English Windows]
+
** [http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/updt/2017/10/windowsxp-kb4019276-x86-embedded-enu_3822fc1692076429a7dc051b00213d5e1240ce3d.exe dla angielskiego Windows]
** [http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/updt/2017/10/windowsxp-kb4019276-x86-embedded-rus_1ee3dc4df096cf567df593e41956f29666070e16.exe for Russian Windows]
+
** [http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/updt/2017/10/windowsxp-kb4019276-x86-embedded-rus_1ee3dc4df096cf567df593e41956f29666070e16.exe dla rosyjskiego Windows]
  
 
* create registry keys
 
* create registry keys

Revision as of 21:18, 17 June 2019

Other languages:
беларуская • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎русский
VKontakte protocol
VKontakte protocol
Nazwa pliku VKontakte.dll
Autor Miranda NG team
Strona domowa
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit
Inne: Smiley packs,

Zapewnia obsługę protokołu VKontakte w Mirandzie NG.

Do nawiązania połączenia pod Windows XP, wtyczka wymaga zainstalowanej wtyczki OpenSSL.

Plugin requires KB4019276 from Windows Embedded POSReady 2009 to establish connection under Windows XP:

  • create registry key
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady] 
"Installed"=dword:00000001
  • create registry keys
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Server]
"DisabledByDefault"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server]
"DisabledByDefault"=dword:00000000

Ukryte opcje

Aby dodać/zmienić te opcje będziesz potrzebować wtyczki Database Editor.

Ukryte opcje dla konta
Ustawienie Typ Domyślnie Opis
AlwaysOpenCaptchaInBrowser Byte 0 1 = Zawsze otwieraj captcha w przeglądarce.
FilterAudioMessages Byte 0 1 =
MaxFriendsCount Dword 1000 Maksymalna liczba znajomych.
ReqAuthTimeLater Dword 86400
ShowVkDeactivateEvents Byte 1 1 = Pokazuj zdarzenia zablokowania/usunięcia profilów.
StickerBackground Byte 0 1 = Nieprzezroczyste tło naklejek.
StickerSize Dword 128 Wielkość naklejki.
UseCaptchaAssistant Byte 0 1 = Używaj usługi asystenta captcha.
UseStandardUrlEncode Byte 0 1 = Używaj standardowego kodowania adresu URL dla wysyłanych wiadomości (większy ruch sieciowy).
UseStikersAsStaticSmileys Byte 0 1 = Use static smiley packs instead of downloadable stickers.
Ukryte opcje dla kontaktu
Ustawienie Typ Domyślnie Opis
FloodListingToPopups Byte 1 0 = Wyłącza powiadomienia o słuchanym utworze od tego kontaktu.
ShowVkDeactivateEvents Byte 1 1 = Pokazuj zdarzenia zablokowania/usunięcia profilów.

Paczki emotek