VKontakte protocol

From Miranda NG
Revision as of 15:46, 12 June 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:VKontakte/cs
Jump to navigation Jump to search
VKontakte protocol
VKontakte protocol
Název souboru VKontakte.dll
Autor Miranda NG team
Domovská stránka
Odkazy ke stažení
Stabilní verze: 32-bit, 64-bit
Nejnovější verze: 32-bit, 64-bit
Ostatní: Smiley packs,

VKontakte protokol pro Mirandu NG.

Tips and tricks

  • in order to send sticker send [sticker:code] or [sticker-code] where "code" is the sticker code.

Skrytá nastavení

Pro přidání/změnu těchto nastavení potřebujete doplněk Database Editor.

Nastavení Typ
hodnoty
Výchozí
hodnota
Popis
AlwaysOpenCaptchaInBrowser Byte 0 1 = Always open captcha in browser.
FilterAudioMessages Byte 0 1 = Ignore voice messages.
LoadFilesAsync Byte 1 0 = Disable asynchronous file downloading.
MaxFriendsCount Dword 1000 Maximum friends count.
ReqAuthTimeLater Dword 86400 Interval between "remind later" on friend request.
ShowReplyInMessage Byte 1 1 = The protocol itself will generate a message with a quote using BBCode.
ShowVkDeactivateEvents Byte 1 0 = Do not show deactivate events.
StickerBackground Byte 0 1 = Non-transparent stickers background.
StickerSize Dword 128 Sticker size.
UseCaptchaAssistant Byte 0 1 = Use Captcha Assistant service.
UseStandardUrlEncode Byte 0 1 = Use standard urlEncode for sent messages (more traffic consumption).
UseStikersAsStaticSmileys Byte 0 0 = Use downloadable stickers instead of static smiley packs.
Nastavení Typ
hodnoty
Výchozí
hodnota
Popis
FloodListingToPopups Byte 1 0 = Disable "... is listening to ..." notifications from contact.
ShowVkDeactivateEvents Byte 1 0 = Do not show deactivate events.

Smiley packs