Switch layout or transliterate

From Miranda NG
Revision as of 22:14, 31 December 2017 by Goraf (talk | contribs) (Imported translation using page migration)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:TranslitSwitcher/pl
Jump to navigation Jump to search
Switch layout or transliterate
Brak zdjęcia
Nazwa pliku TranslitSwitcher.dll
Autorzy Mataes, tico-tico, Tim
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Pozwala przełączyć układ klawiatury, transliteracji i wielkości liter wprowadzonego w oknie wiadomości tekstu.