Steam protocol

From Miranda NG
Revision as of 23:17, 23 May 2021 by Dart Raiden (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:Steam/pl
Jump to navigation Jump to search
Steam protocol
Brak zdjęcia
Nazwa pliku Steam.dll
Autorzy Miranda NG team, Robert Pösel
Strona domowa
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Zapewnia obsługę protokołu Steam (w tej chwili tylko wiadomości tekstowe).

Ukryte opcje

Aby dodać/zmienić te opcje będziesz potrzebować wtyczki Database Editor.

Ukryte opcje dla konta
Ustawienie Typ Domyślnie Opis
PollingErrorsLimit Byte 5 Number of polling tries before giving up.