StdMsg

From Miranda NG
Plugin:StdMsg/pl /
Revision as of 21:36, 15 March 2019 by Goraf (talk | contribs) (Created page with "Gdy używasz {{Plugin|StdMsg}}, to dla popupów w rozmowie prywatnej oprócz wtyczki {{Plugin|StdPopup}} potrzebny jest także {{Plugin|NewEventNotify}}.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
StdMsg
Brak zdjęcia
Nazwa pliku Core\StdMsg.dll
Autor Miranda NG team


Standardowa wtyczka okna wiadomości w Mirandzie IM.

W Mirandzie NG została przeniesiona do rdzenia programu i jest ładowana w przypadku braku innych wtyczek spełniających funkcję okna wiadomości lub gdy są one nieaktywne.

Porady i wskazówki

Gdy używasz StdMsg, to dla popupów w rozmowie prywatnej oprócz wtyczki StdPopup potrzebny jest także NewEventNotify.