StartupStatus

From Miranda NG
Revision as of 02:45, 24 April 2018 by Dart Raiden (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:StartupStatus/pl
Jump to navigation Jump to search
StartupStatus
Brak zdjęcia
Nazwa pliku StartupStatus.dll
Autorzy P. Boon, George Hazan


Uwaga
Ta wtyczka nie jest już więcej rozwijana. Została zastąpiona wtyczką StatusManager.

Pozwala na określenie statusu z jakim powinna uruchamiać się Miranda z możliwością określenia odrębnych statusów dla poszczególnych protokołów.