Skype protocol

From Miranda NG
Revision as of 12:01, 19 June 2018 by Goraf (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:Skype/pl
Jump to navigation Jump to search
Skype protocol
Skype protocol
Nazwa pliku Skype.dll
Autorzy Unsane, Mataes, ghazan


Uwaga
Wtyczka tego protokołu nie jest już rozwijana. Użyj protokołu Dummy aby zachować swoje kontakty i historię.
Wtyczka Skype'a oparta o SkypeKit przestała działać z dniem 6 sierpnia 2014 (jak było przyrzeczone przez Microsoft). Zamiast niej zaleca się używanie wtyczki SkypeWeb.

Zapewnia obsługę protokołu Skype w Mirandzie NG. Wtyczka jest oparta o SkypeKit i nie wymaga do działania zainstalowanego Skype'a.

Wtyczka nie obsługuje połączeń głosowych i wideo.