Quick replies

From Miranda NG
Plugin:QuickReplies/pl /
Revision as of 14:52, 31 December 2017 by Goraf (talk | contribs) (Imported translation using page migration)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Quick replies
Brak zdjęcia
Nazwa pliku QuickReplies.dll
Autor Unsane
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Wtyczka do szybkiego umieszczania (lub wysyłania) w oknie rozmowy predefiniowanych wiadomości.