Quick messages

From Miranda NG
Revision as of 14:43, 31 December 2017 by Goraf (talk | contribs) (Imported translation using page migration)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:QuickMessages/pl
Jump to navigation Jump to search
Quick messages
Brak zdjęcia
Nazwa pliku QuickMessages.dll
Autor MaD_CLuSTeR
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Wtyczka do szybkiego umieszczania predefiniowanych wiadomości w oknie rozmowy.