OpenSSL SSL API module

From Miranda NG
Revision as of 23:59, 5 November 2021 by Dart Raiden (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:OpenSSL/pl
Jump to navigation Jump to search
OpenSSL SSL API module

Nazwa pliku OpenSSL.dll
Autor Miranda NG team


Uwaga
Ta wtyczka nie jest już więcej rozwijana. W wydaniu Mirandy NG v0.96.1, funkcjonalność wtyczki została przeniesiona do rdzenia programu.

Sterownik rdzenia dostarczający oparte na OpenSSL usługi SSL. Zapewnia wsparcie TLS 1.2/1.3 dla użytkowników Windows XP.