Plugin:Jabber/pl/Przesyłanie plików

From Miranda NG
Jump to navigation Jump to search

Теоria

In-Band Bytestreams (IBB)

Przez proxy

Direct Connect (DC)

Out of Band Data (OOB)

Практика

Rys. 1

Приём файлов

Передача файлов

Rys. 2

In-Band Bytestreams (IBB)

Rys. 3

Przez proxy

Rys. 4
Rys. 5

Direct Connect (DC)

Out of Band Data (OOB)

Informacje dla zaawansowanych użytkowników

Выбор способа передачи файлов

Priorytety

Inne/Różne