IcqOscarJ protocol

From Miranda NG
Plugin:ICQ/pl /
Revision as of 16:25, 26 December 2015 by GBot (talk | contribs) ({{Menu}} used)
Jump to: navigation, search

IcqOscarJ protocol
IcqOscarJ protocol
Nazwa pliku ICQ.dll
Autorzy Joe Kucera, Bio, Martin Öberg, Richard Hughes, Jon Keating i inni
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Zapewnia obsługę protokołu ICQ w Mirandzie NG.


Znane problemy

Protokół nie wspiera ustawienia awataru większego niż 64x64 pikseli. Większe awatary są konwertowane do tego rozmiaru. Możesz ustawić większy awatar bez konwersji, edytując swój profil na icq.com.


Rozwiązywanie problemów

Po aktualizacji do v0.95.5 możesz nie być w stanie zalogować się do swojego konta. Pojawi się komunikat: "Połączenie nieudane. Twój numer ICQ lub hasło zostało odrzucone."

Powód problemu może być następujący. Aż do wersji v0.95.4 Miranda nie wspierała hasła ICQ dłuższego jak 8 znaków. Jeżeli kiedykolwiek wprowadziłeś hasło dłuższe jak to, to Miranda przechowała całość w bazie danych, ale wysyłała do serwera tylko pierwsze 8 znaków. Serwery ICQ też nie wspierały więcej niż 8. Niedawno zwiększyli maksymalną ilość znaków do 16. Odpowiednie zmiany zostały poczynione i w Mirandzie.

Miranda v0.95.5 wysyła całe "więcej-niż-zapamiętane-w-serwisie-ośmioznakowe-hasło", które serwer rozpoznaje jako nieprawidłowe i odrzuca.

Rozwiązaniem jest przejść do Opcje → Sieci → <nazwa_konta> i ponownie wprowadzić swoje hasło (tylko jego pierwsze 8 znaków).

Aby używać dłuższego hasła, musisz ustawić nowe poprzez stronę icq.com.