Flash avatars

From Miranda NG
Revision as of 23:41, 26 April 2018 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:FlashAvatars/pl
Jump to navigation Jump to search
Flash avatars
Brak zdjęcia
Nazwa pliku FlashAvatars.dll
Autor Big Muscle


Uwaga
Ta wtyczka nie jest już więcej rozwijana. Awatary we flashu nie są wspierane przez protokół ICQ i jego oficjalnego klienta od dłuższego czasu.

Wczytuje i wyświetla awatary we flashu.