File as message

From Miranda NG
Revision as of 21:12, 30 December 2017 by Goraf (talk | contribs) (Imported translation using page migration)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:FileAsMessage/pl
Jump to navigation Jump to search
File as message
Brak zdjęcia
Nazwa pliku FileAsMessage.dll
Autor Denis Stanishevskiy
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Wtyczka przesyła pliki jako zwykły tekst za pomocą usługi wiadomości. Żeby to było możliwe Miranda NG i wtyczka FileAsMessage są wymagane po obu stronach (nadawcy i odbiorcy).