Miranda NG database driver

From Miranda NG
Revision as of 02:51, 24 April 2018 by Dart Raiden (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:Dbx 3x/pl
Jump to navigation Jump to search
Miranda NG database driver

Nazwa pliku Dbx_3x.dll
Autor Miranda NG Team


Uwaga
Ta wtyczka nie jest już więcej rozwijana. Została zastąpiona wtyczką dbx_mmap.

Zapewnia obsługę bazy danych Mirandy: ustawień globalnych, kontaktów, historii, ustawień dla każdego kontaktu z osobna.