Database checker

From Miranda NG
Plugin:DbChecker/pl /
Revision as of 20:30, 25 March 2013 by Goraf (talk | contribs) (DbChecker/pl)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Database checker
Database checker
Nazwa pliku DbChecker.dll
Autor George Hazan
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Narzędzie do sprawdzania i naprawy bazy danych Mirandy NG. Wtyczka ta jest zamiennikiem DBTool z Mirandy IM.

Za pomocą tego narzędzia możesz skompresować bazę danych poprzez usunięcie martwej przestrzeni powstałej podczas użytkowania komunikatora oraz naprawić błędy mogące wpłynąć na bazę danych.