Difference between revisions of "Plugin:DbChecker/pl"

From Miranda NG
Plugin:DbChecker/pl
Jump to: navigation, search
(Imported translation using page migration)
(Updating to match new version of source page)
 
(8 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
Za pomocą tego narzędzia możesz skompresować bazę danych poprzez usunięcie martwej przestrzeni powstałej podczas użytkowania komunikatora oraz naprawić błędy mogące wpłynąć na bazę danych.
 
Za pomocą tego narzędzia możesz skompresować bazę danych poprzez usunięcie martwej przestrzeni powstałej podczas użytkowania komunikatora oraz naprawić błędy mogące wpłynąć na bazę danych.
  
== Tips and tricks ==
+
== Porady i wskazówki ==
  
# Database check can be started from the Profile manager: right-click your profile and select ''Check database'' in the menu (see screenshot). Use {{Hotkey|Ctrl|2xLMB}} to open the Profile manager on Miranda startup.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
# There is <tt>/svc:dbchecker</tt> parameter to launch Miranda NG in service mode with DbChecker at once without choosing the service plugin in profile manager. Usage:
+
# Sprawdzanie profilu może zostać włączone z menedżera profili: kliknij prawym klawiszem myszy swój profil i wybierz z menu ''Sprawdź profil'' (zobacz rysunek). Użyj {{Hotkey|Ctrl|2xLMB}} na pliku Mirandy aby otworzyć menedżer profili przy jej starcie.
#* In your Miranda NG folder create a <tt>.bat</tt> file containing the following:
+
# Istniej parametr <tt>/svc:dbchecker</tt> aby uruchomić Mirandę NG w trybie serwisowym z DbChecker za jednym zamachem, bez konieczności wybierania tej wtyczki serwisowej w menedżerze profili. Użycie:
 +
#* W folderze Mirandy NG utwórz plik <tt>.bat</tt> zawierający:
 
#::<tt>start /B Miranda32.exe /svc:dbchecker</tt>
 
#::<tt>start /B Miranda32.exe /svc:dbchecker</tt>
#* Alternatively, create a shortcut to Miranda NG executable file. Add <tt>/svc:dbchecker</tt> to the filename after a space.
+
#* Alternatywnie utwórz skrót do pliku wykonywalnego Mirandy NG. Dodaj do nazwy pliku po spacji <tt>/svc:dbchecker</tt>.
# You can use {{Plugin|PManagerEx}} plugin which will add item {{Menu|Database|Check database}} into main menu of Miranda NG.
+
# Możesz użyć wtyczki {{Plugin|PManagerEx}}, która doda w menu głównym pozycję {{Menu|Menu główne|Baza danych|Sprawdź profil}}.
 +
</div>
  
 
<gallery>
 
<gallery>
DbChecker - start.png|200px|Starting database check from Profile Manager
+
DbChecker - start.png|200px|Uruchamianie sprawdzania bazy danych z menedżera profili
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
{{PluginGroups}}
 
{{PluginGroups}}

Latest revision as of 22:59, 8 August 2020

Other languages:
беларуская • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎русский
Database checker
Database checker
Nazwa pliku DbChecker.dll
Autor George Hazan
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Narzędzie do sprawdzania i naprawy bazy danych Mirandy NG. Wtyczka ta jest zamiennikiem DBTool z Mirandy IM. Za pomocą tego narzędzia możesz skompresować bazę danych poprzez usunięcie martwej przestrzeni powstałej podczas użytkowania komunikatora oraz naprawić błędy mogące wpłynąć na bazę danych.

Porady i wskazówki

  1. Sprawdzanie profilu może zostać włączone z menedżera profili: kliknij prawym klawiszem myszy swój profil i wybierz z menu Sprawdź profil (zobacz rysunek). Użyj Ctrl+2× LPM Mouse-LMB.png na pliku Mirandy aby otworzyć menedżer profili przy jej starcie.
  2. Istniej parametr /svc:dbchecker aby uruchomić Mirandę NG w trybie serwisowym z DbChecker za jednym zamachem, bez konieczności wybierania tej wtyczki serwisowej w menedżerze profili. Użycie:
    • W folderze Mirandy NG utwórz plik .bat zawierający:
    start /B Miranda32.exe /svc:dbchecker
    • Alternatywnie utwórz skrót do pliku wykonywalnego Mirandy NG. Dodaj do nazwy pliku po spacji /svc:dbchecker.
  3. Możesz użyć wtyczki PManagerEx, która doda w menu głównym pozycję Menu główne → Baza danych → Sprawdź profil.