Difference between revisions of "Plugin:DbChecker/pl"

From Miranda NG
Plugin:DbChecker/pl
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
 
(9 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>{{PluginCard}}
 
<languages/>{{PluginCard}}
Miranda NG database checker, the replacement of Miranda IM's <tt>DBTool.exe</tt>. Using this tool you can compact your Miranda profile database to remove dead space created during normal usage, as well as repair a large number of issues that could affect the database.
+
Narzędzie do sprawdzania i naprawy bazy danych Mirandy NG. Wtyczka ta jest zamiennikiem DBTool z Mirandy IM.
 +
Za pomocą tego narzędzia możesz skompresować bazę danych poprzez usunięcie martwej przestrzeni powstałej podczas użytkowania komunikatora oraz naprawić błędy mogące wpłynąć na bazę danych.
  
== Tips and tricks ==
+
== Porady i wskazówki ==
  
# Database check can be started from the Profile manager: right-click your profile and select ''Check database'' in the menu (see screenshot). Use {{Hotkey|Ctrl|2xLMB}} to open the Profile manager on Miranda startup.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
# There is <tt>/svc:dbchecker</tt> parameter to launch Miranda NG in service mode with DbChecker at once without choosing the service plugin in profile manager. Usage:
+
# Sprawdzanie profilu może zostać włączone z menedżera profili: kliknij prawym klawiszem myszy swój profil i wybierz z menu ''Sprawdź profil'' (zobacz rysunek). Użyj {{Hotkey|Ctrl|2xLMB}} na pliku Mirandy aby otworzyć menedżer profili przy jej starcie.
#* In your Miranda NG folder create a <tt>.bat</tt> file containing the following:
+
# Istniej parametr <tt>/svc:dbchecker</tt> aby uruchomić Mirandę NG w trybie serwisowym z DbChecker za jednym zamachem, bez konieczności wybierania tej wtyczki serwisowej w menedżerze profili. Użycie:
 +
#* W folderze Mirandy NG utwórz plik <tt>.bat</tt> zawierający:
 
#::<tt>start /B Miranda32.exe /svc:dbchecker</tt>
 
#::<tt>start /B Miranda32.exe /svc:dbchecker</tt>
#* Alternatively, create a shortcut to Miranda NG executable file. Add <tt>/svc:dbchecker</tt> to the filename after a space.
+
#* Alternatywnie utwórz skrót do pliku wykonywalnego Mirandy NG. Dodaj do nazwy pliku po spacji <tt>/svc:dbchecker</tt>.
# You can use {{Plugin|PManagerEx}} plugin which will add item {{Menu|Database|Check database}} into main menu of Miranda NG.
+
# Możesz użyć wtyczki {{Plugin|PManagerEx}}, która doda w menu głównym pozycję {{Menu|Menu główne|Baza danych|Sprawdź profil}}.
 +
</div>
  
 
<gallery>
 
<gallery>
DbChecker - start.png|200px|Starting database check from Profile Manager
+
DbChecker - start.png|200px|Uruchamianie sprawdzania bazy danych z menedżera profili
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
{{PluginGroups}}
 
{{PluginGroups}}

Latest revision as of 22:59, 8 August 2020

Other languages:
беларуская • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎русский
Database checker
Database checker
Nazwa pliku DbChecker.dll
Autor George Hazan
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Narzędzie do sprawdzania i naprawy bazy danych Mirandy NG. Wtyczka ta jest zamiennikiem DBTool z Mirandy IM. Za pomocą tego narzędzia możesz skompresować bazę danych poprzez usunięcie martwej przestrzeni powstałej podczas użytkowania komunikatora oraz naprawić błędy mogące wpłynąć na bazę danych.

Porady i wskazówki

  1. Sprawdzanie profilu może zostać włączone z menedżera profili: kliknij prawym klawiszem myszy swój profil i wybierz z menu Sprawdź profil (zobacz rysunek). Użyj Ctrl+2× LPM Mouse-LMB.png na pliku Mirandy aby otworzyć menedżer profili przy jej starcie.
  2. Istniej parametr /svc:dbchecker aby uruchomić Mirandę NG w trybie serwisowym z DbChecker za jednym zamachem, bez konieczności wybierania tej wtyczki serwisowej w menedżerze profili. Użycie:
    • W folderze Mirandy NG utwórz plik .bat zawierający:
    start /B Miranda32.exe /svc:dbchecker
    • Alternatywnie utwórz skrót do pliku wykonywalnego Mirandy NG. Dodaj do nazwy pliku po spacji /svc:dbchecker.
  3. Możesz użyć wtyczki PManagerEx, która doda w menu głównym pozycję Menu główne → Baza danych → Sprawdź profil.