CyrTranslit

From Miranda NG
Revision as of 20:39, 4 January 2018 by Goraf (talk | contribs) (Created page with "Transliterację można włączyć/wyłączyć dla danego kontaktu używając menu kontaktu.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:CyrTranslit/pl
Jump to navigation Jump to search
CyrTranslit
Brak zdjęcia
Nazwa pliku CyrTranslit.dll
Autorzy ValeraVi, Ivan Krechetov
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Zastępuje litery cyrylicy w wiadomościach wychodzących (dla wybranych kontaktów), fonetycznymi odpowiednikami łacińskimi.

Transliterację można włączyć/wyłączyć dla danego kontaktu używając menu kontaktu.