Crash dumper

From Miranda NG
Revision as of 23:31, 12 January 2022 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:CrashDumper/pl
Jump to navigation Jump to search
Crash dumper
Brak zdjęcia
Nazwa pliku CrashDumper.dll
Autor borkra
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Wtyczka tworzy raport, jeżeli nastąpi niekontrolowane zamknięcie Mirandy na skutek wystąpienia błędu programu.

Raporty awarii

Gdy Miranda ulega awarii wtyczka dostarcza:

  • Tekstową wersję raportu awarii
  • Wersję MiniDump raportu awarii

Pliki te są przechowywane w folderze <Profil_Mirandy>\CrashLog.

Wersja tekstowa

Wersja tekstowa raportu awarii zawiera:

  • Informacje o systemie operacyjnym.
  • Informacje o wersji Internet Explorer.
  • Informacje o wersji Mirandy wraz z datą kompilacji.
  • Używany profil.
  • Listę załadowanych bibliotek (Dll).
  • Zrzut stosu dla wyjątku (z nazwą funkcji, pliku źródłowego i numerami linii - jeżeli to możliwe).
  • Listę załadowanych wtyczek Mirandy z ich wersjami.
  • Przypuszczenie co do wtyczki odpowiedzialnej za awarię.

Zobacz także