Difference between revisions of "Plugin:CrashDumper/pl"

From Miranda NG
Plugin:CrashDumper/pl
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Created page with "Wersja tekstowa raportu awarii zawiera: * Informacje o systemie operacyjnym. * Informacje o wersji Internet Explorer. * Informacje o wersji Mirandy wraz z datą kompilacji. *...")
 
(11 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>{{PluginCard}}
 
<languages/>{{PluginCard}}
Crash dumper and version information for Miranda NG. This plugin creates crash reports when Miranda encounters an error and stops working.
+
Wtyczka tworzy raport, jeżeli nastąpi niekontrolowane zamknięcie Mirandy na skutek wystąpienia błędu programu.
  
CrashDumper provides support for [https://vi.miranda-ng.org vi.miranda-ng.org].
+
Wtyczka posiada także wsparcie dla portalu [https://vi.miranda-ng.org vi.miranda-ng.org].
  
== Crash reports ==
+
== Raporty awarii ==
  
When Miranda crashes plugin provides:
+
Gdy Miranda ulega awarii wtyczka dostarcza:
* Text representation of crash report
+
* Tekstową wersję raportu awarii
* MiniDump representation of crash report
+
* Wersję MiniDump raportu awarii
Files are stored in <tt><Miranda Profile>\CrashLog</tt> directory.
+
Pliki te są przechowywane w folderze <Profil_Mirandy>\CrashLog.
  
=== Text representation ===
+
=== Wersja tekstowa ===
  
Text version of crash report includes:
+
Wersja tekstowa raportu awarii zawiera:
* OS version information
+
* Informacje o systemie operacyjnym.
* Internet Explorer version information
+
* Informacje o wersji Internet Explorer.
* Miranda version information with build date
+
* Informacje o wersji Mirandy wraz z datą kompilacji.
* Miranda profile used
+
* Używany profil.
* Loaded modules (DLLs) list
+
* Listę załadowanych bibliotek (Dll).
* Stack trace for exception (with function names, source file names and line numbers, if possible)
+
* Zrzut stosu dla wyjątku (z nazwą funkcji, pliku źródłowego i numerami linii - jeżeli to możliwe).
* Loaded Miranda plugin list with versions
+
* Listę załadowanych wtyczek Mirandy z ich wersjami.
* Guess for plugin responsible for the crash
+
* Przypuszczenie co do wtyczki odpowiedzialnej za awarię.
  
== See also ==
+
== Zobacz także ==
 
+
* {{Ll|Crash reports|Jak tworzyć odpowiednie (przydatne) raporty o błędach.}}
* [[Crash reports|How to create sufficient crash reports]]
+
* {{Ll|Version information|Jak tworzyć raport o wersji (Version Info) przy użyciu CrashDumper'a.}}
* [[Version information|Creating VersionInfo reports using CrashDumper]]
 
  
 
{{PluginGroups}}
 
{{PluginGroups}}

Latest revision as of 15:38, 13 June 2018

Other languages:
беларуская • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎русский
Crash dumper
Brak zdjęcia
Nazwa pliku CrashDumper.dll
Autor borkra
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Wtyczka tworzy raport, jeżeli nastąpi niekontrolowane zamknięcie Mirandy na skutek wystąpienia błędu programu.

Wtyczka posiada także wsparcie dla portalu vi.miranda-ng.org.

Raporty awarii

Gdy Miranda ulega awarii wtyczka dostarcza:

  • Tekstową wersję raportu awarii
  • Wersję MiniDump raportu awarii

Pliki te są przechowywane w folderze <Profil_Mirandy>\CrashLog.

Wersja tekstowa

Wersja tekstowa raportu awarii zawiera:

  • Informacje o systemie operacyjnym.
  • Informacje o wersji Internet Explorer.
  • Informacje o wersji Mirandy wraz z datą kompilacji.
  • Używany profil.
  • Listę załadowanych bibliotek (Dll).
  • Zrzut stosu dla wyjątku (z nazwą funkcji, pliku źródłowego i numerami linii - jeżeli to możliwe).
  • Listę załadowanych wtyczek Mirandy z ich wersjami.
  • Przypuszczenie co do wtyczki odpowiedzialnej za awarię.

Zobacz także