Send/receive contacts

From Miranda NG
Plugin:Contacts/pl /
Revision as of 17:06, 26 December 2017 by Goraf (talk | contribs) (Imported translation using page migration)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Send/receive contacts
Brak zdjęcia
Nazwa pliku Contacts.dll
Autorzy Joe Kucera, Todor Totev
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Pozwala wysyłać i odbierać kontakty.