Modern contact list

From Miranda NG
Plugin:Clist modern/pl /
Revision as of 13:13, 17 November 2017 by Goraf (talk | contribs) (+warning about win10)
Jump to: navigation, search

Modern contact list
Brak zdjęcia
Nazwa pliku Clist_modern.dll
Autorzy Artem Shpynov, Ricardo Pescuma Domenecci, Anton Senko
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

<translate> Warning</translate>
Używanie wtyczki może prowadzić do problemów w Windows 10. Jeżeli system zaczyna pracować wolniej i przestaje odpowiadać na akcje, to powinieneś włączyć opcję "Używaj trybu bezwarstwowego".

Wyświetla kontakty, powiadomienia zdarzeń, statusy protokołów z dobrymi modyfikacjami wizualnymi. Wspierane zmiany z MW, rozszerzona współpraca z metakontaktami.


Domyślny folder dla skórek to: %miranda_path%\Skins\Modern contact list\