Difference between revisions of "Plugin:Clist modern/pl"

From Miranda NG
Plugin:Clist modern/pl
Jump to: navigation, search
(PluginGroups added)
(translated)
Line 1: Line 1:
 
{{PluginCard}}
 
{{PluginCard}}
 
+
Wyświetla kontakty, powiadomienia zdarzeń, statusy protokołów z dobrymi modyfikacjami wizualnymi. Wspierane zmiany z MW, rozszerzona współpraca z metakontaktami.
{{Untranslated |pl}}
 
 
 
Display contacts, event notifications, protocol status with advantage visual modifications. Supported MW modifications, enhanced metacontact cooperation.
 
  
 
{{PluginGroups}}
 
{{PluginGroups}}

Revision as of 19:03, 17 September 2013

Modern contact list
Brak zdjęcia
Nazwa pliku Clist_modern.dll
Autorzy Artem Shpynov, Ricardo Pescuma Domenecci, Anton Senko
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Wyświetla kontakty, powiadomienia zdarzeń, statusy protokołów z dobrymi modyfikacjami wizualnymi. Wspierane zmiany z MW, rozszerzona współpraca z metakontaktami.