AIM protocol

From Miranda NG
Plugin:AIM/pl /
Revision as of 21:13, 15 March 2019 by Goraf (talk | contribs) (Created page with "Produkty i usługi AOL Instant Messenger [https://help.aol.com/articles/aim-discontinued nie będą już działać].")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
беларуская • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎русский
AIM protocol
AIM protocol
Nazwa pliku AIM.dll
Autorzy Boris Krasnovskiy, Aaron Myles Landwehr


Uwaga
Wtyczka tego protokołu nie jest już rozwijana. Użyj protokołu Dummy aby zachować swoje kontakty i historię. Produkty i usługi AOL Instant Messenger nie będą już działać.

Zapewnia obsługę protokołu AOL Instant Messenger (AIM) w Mirandzie NG.