Difference between revisions of "Dziennik zmian/0.94.4"

From Miranda NG
Jump to: navigation, search
(0.94.4 [pl]; en copy)
 
(VesionCard used)
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<noinclude>{{VersionInfo
+
<noinclude>{{PageLang|pl}}{{VersionCard}}</noinclude>
| pl
 
| version=0.94.4
 
| released=3 lipiec 2013
 
}}{{Languages/Changelogs|0.94.4}}{{Untranslated|pl}}</noinclude>
 
 
Zmiany w skrócie:
 
Zmiany w skrócie:
  
* Major GDI resource leak fixed in {{Plugin|pl|Fingerprint}} plugin. It could cause various interface glitches, up to a crash.
+
* Naprawiono poważny wyciek zasobów GDI we wtyczce {{Plugin|Fingerprint}}, powodujący różne usterki interfejsu lub nawet awarie.
* Major bug was fixed in base64 encoder, that caused some rare login problems in {{Plugin|pl|MSN}}, {{Plugin|pl|MRA}} and {{Plugin|pl|GG}}. All private base64 encoders/decoders were exterminated and replaced with the core one.
+
* Naprawiono wielki błąd w enkoderze base64, powodujący rzadkie problemy z logowaniem w {{Plugin|MSN}}, {{Plugin|MRA}} oraz {{Plugin|GG}}. Wszystkie prywatne enkodery/dekodery base64 zostały wyrzucone i zastąpione rdzeniowymi.
* Many memory leaks were fixed in {{Plugin|pl|Skype}} and some another plugins.
+
* Naprawiono wiele wycieków pamięci w {{Plugin|Skype|Skypie}} i innych wtyczkach.
* All old database services were finally removed and replaced with the micro-core function calls, speeding Miranda even more.
+
* Wszystkie stare usługi bazy danych zostały nareszcie usunięte i zastąpione wywołaniami funkcji micro-core, jeszcze bardziej przyspieszając Mirandę.
* QueueUserAPC mechanism was removed from core, because it could easily cause a lock-up on exit.
+
* Usunięto z rdzenia mechanizm QueueUserAPC, ponieważ mógł łatwo powodować zawieszenia się Mirandy przy wyjściu.
* Old bug was fixed in {{Plugin|pl|ICQ}}, that could cause serious timeouts on exit.
+
* Naprawiono stary błąd w {{Plugin|ICQ}}, mogący powodować zwieszenia przy zamykaniu.
* Zillions improvements were introduced in {{Plugin|pl|Skype}} proto, including fixed file transfers, accurate work with history etc.
+
* Ogrom usprawnień do {{Plugin|Skype|Skype'a}} wliczając naprawiony transfer plików, poprawne współdziałanie z historią itd.
* Hangup on exit in {{Plugin|pl|GG}} was fixed.
+
* Usunięto przyczynę zawieszania się {{Plugin|GG}} na wyjściu.
* Some file names’ case sensitivity problems were fixed in {{Plugin|pl|PluginUpdater}}.
+
* Rozwiązano problemy z rozróżnianiem nazw we wtyczce {{Plugin|PluginUpdater}}.
* Two plugins, {{While|tpl=Plugin|p1=pl|ConnectionNotify|Exchange}}, were adopted and added.
+
* Dwie nowe wtyczki: {{While|tpl=Plugin|ConnectionNotify|Exchange}}.
* A lot of improvements, fixes and changes were introduced into translations.
+
* Sporo poprawek i zmian w tłumaczeniach.
* As usual, tons of minor fixes, improvements & code cleaning were applied to almost all plugins.
+
* No i jak zwykle pomniejsze poprawki, usprawnienia, czyszczenie kodu w niemal wszystkich wtyczkach.

Latest revision as of 18:38, 28 July 2014

Wersja: 0.94.4

Rev: v0.94.4

Wydano: 3 lipiec 2013

Zmiany w skrócie:

 • Naprawiono poważny wyciek zasobów GDI we wtyczce Fingerprint, powodujący różne usterki interfejsu lub nawet awarie.
 • Naprawiono wielki błąd w enkoderze base64, powodujący rzadkie problemy z logowaniem w MSN, MRA oraz GG. Wszystkie prywatne enkodery/dekodery base64 zostały wyrzucone i zastąpione rdzeniowymi.
 • Naprawiono wiele wycieków pamięci w Skypie i innych wtyczkach.
 • Wszystkie stare usługi bazy danych zostały nareszcie usunięte i zastąpione wywołaniami funkcji micro-core, jeszcze bardziej przyspieszając Mirandę.
 • Usunięto z rdzenia mechanizm QueueUserAPC, ponieważ mógł łatwo powodować zawieszenia się Mirandy przy wyjściu.
 • Naprawiono stary błąd w ICQ, mogący powodować zwieszenia przy zamykaniu.
 • Ogrom usprawnień do Skype'a wliczając naprawiony transfer plików, poprawne współdziałanie z historią itd.
 • Usunięto przyczynę zawieszania się GG na wyjściu.
 • Rozwiązano problemy z rozróżnianiem nazw we wtyczce PluginUpdater.
 • Dwie nowe wtyczki: ConnectionNotify, Exchange.
 • Sporo poprawek i zmian w tłumaczeniach.
 • No i jak zwykle pomniejsze poprawki, usprawnienia, czyszczenie kodu w niemal wszystkich wtyczkach.