Zarzucone wtyczki

From Miranda NG
Category:Deprecated/pl /
Revision as of 20:00, 20 June 2018 by Goraf (talk | contribs) (Created page with "Nieaktualne, nierozwijane już wtyczki. Ich funkcjonalność została przeniesiona w kod programu, na inne wtyczki lub nie są już dostępne do pobrania.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search