Rozszerzenia listy kontaktów

From Miranda NG
Category:Contact list extensions/pl /
Revision as of 19:56, 20 June 2018 by Goraf (talk | contribs) (Created page with "Wtyczki, które dodają nową funkcjonalność do listy kontaktów.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search