Mirandaboot.ini

From Miranda NG
Mirandaboot.ini/pl
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Mirandaboot.ini and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:

Plik mirandaboot.ini zawiera informacje konieczne do startu i działania Mirandy NG, czyli wszystko przed załadowaniem pliku profilu.

Treść pliku

     Zobacz: mirandaboot.ini

Opis parametrów

[Database]

Ustawienia dotyczące lokalizacji i ładowania profilu.

ProfileDir

Pozwala na określenie katalogu z profilami. Można użyć zmiennych środowiskowych.

Jeżeli jest to ścieżka względna, to jest ona w stosunku do katalogu zawierającego plik Miranda*.exe.

Aby zachować zgodność z wytycznymi bezpieczeństwa systemu Windows, zaleca się, aby przechowywać swój profil w %APPDATA%\Miranda NG.

Jeżeli nie podamy żadnej ścieżki to zostanie użyta domyślna, czyli folder Profiles w głównym katalogu Mirandy NG.

ProfileDir=


ShowProfileMgr

Określa czy pokazywać menedżera profili podczas uruchamiania Mirandy.

Przyjmuje wartości:

 • never — Pokaż wyłącznie gdy w żaden sposób nie można określić jaki profil użyć.
 • yes — Pokazuj zawsze.
 • smart(domyślna) Pokaż jeżeli wiersz poleceń nie zawiera nazwy profilu lub gdy jest więcej niż jeden profil w katalogu z profilami (ProfileDir).
ShowProfileMgr=smart


DefaultProfile

Nazwa profilu, który ma zostać użyty jeżeli istnieje wybór. Tekst może zawierać zmienne środowiskowe jak np. %USERNAME%.

Jeżeli Miranda zostanie uruchamiana z wiersza poleceń z podanym profilem, to to ustawienie zostanie zignorowane.

Jeżeli ShowProfileMgr=never, to uruchamiany jest ten profil. W innym wypadku menedżer profili jest pokazywany normalnie, a podany profil zostaje wstępnie zaznaczony.

Domyślna wartość: Puste.

DefaultProfile=


AutoCreate

Przyjmuje wartości:

 • yes — Jeżeli parametr DefaultProfile lub wiersz poleceń podaje nazwę profilu, który nie istnieje, to profil zostaje utworzony.
 • no — (domyślna) Pokazuje menedżera profili.
AutoCreate=no


RememberPassword

Gdy ustawione na 1, będzie przechowywać hasło w Menedżerze poświadczeń systemu Windows.

Domyślna wartość: 0

RememberPassword=0


SilentUpgrade

Gdy ustawione na 1, nie zostanie wyświetlone powiadomienie o aktualizacji bazy danych.

Domyślna wartość: 0

SilentUpgrade=0

[AutoExec]

AutoExec to system pozwalający na seryjne wprowadzeniu z pliku wielu ustawień do profilu.

Use

Przyjmuje wartości:

 • yes — Instaluj pliki .ini automatycznie.
 • no — Całkowicie wyłącz system AutoExec.
 • prompt — (domyślna) Zapytaj użytkownika przed każdą instalacją. To ustawienie nie ma wpływu na to, czy wyświetlane będą dalsze powiadomienia.
Use=prompt


Glob

Wyrażenie wskazujące pliki, z których będą wczytywane ustawienia profilu. Sprawdzane po wczytaniu profilu i nieustannie w trakcie działanie Mirandy.

Jeżeli zawiera względną ścieżkę, to jest ona w stosunku do pliku Miranda*.exe.

Domyślna wartość: autoexec_*.ini

Glob=autoexec_*.ini


Safe

Oddzielona spacjami lista modułów bazy danych znana jako bezpieczne do zmiany.

Domyślna wartość: CLC Icons CLUI CList SkinSounds

Safe=CLC Icons CLUI CList SkinSounds


Unsafe

Oddzielona spacjami lista modułów profilu, które mogą zostać zmienione w złych celach (np. podmiana serwera logowania w celu wykradnięcia hasła).

Domyślna wartość: Facebook GG ICQ IRC JABBER SKYPE TWITTER VKontakte

Unsafe=Facebook GG ICQ IRC JABBER SKYPE TWITTER


OverrideSecurityFilename

Administratorzy systemu mogą uznać za pożądane, aby instalować ustawienia bez powiadamiania użytkownika. Jeżeli nazwa pliku .ini będzie się zgadzać z podaną tutaj, to wszystkie monity i ostrzeżenia zostaną pominięte.

Gdy używane, zwróć uwagę żeby zawierało losową trudną do podrobienia nazwę.

Domyślna wartość: Puste (nadpisywanie niemożliwe).

OverrideSecurityFilename=


OnCreateFilename

Określa plik .ini, który będzie wykonywany za każdym razem gdy zostanie utworzony nowy profil.

Domyślna wartość: Puste (nadpisywanie niemożliwe).

OnCreateFilename=


Warn

Przyjmuje wartości:

 • all — Ostrzegaj użytkownika przed zmianą każdego ustawienia.
 • notsafe — (domyślna) Ostrzegaj przed zmianami w modułach, które nie są wymienione w liście Safe.
 • onlyunsafe — Ostrzegaj przed zmianami w modułach, które są wymienione w liście Unsafe.
 • none — Nigdy nie ostrzegaj.
Warn=notsafe


OnCompletion

Określa co robić z plikiem .ini po jego zaimportowaniu.

Przyjmuje wartości:

 • delete — Usuń plik z dysku.
 • recycle — (domyślna) Przenieś plik do kosza (zadziała jak delete jeżeli kosz jest wyłączony).
 • rename — Dodaj wartość z RenamePrefix do początku nazwy pliku.
 • leave — Zostaw plik tak jak jest. Może to oznaczać, że będzie on wielokrotnie wczytywany, aż do momentu jego przeniesienia.
 • ask — Pokaż komunikat z pytaniem co robić.
OnCompletion=recycle

RenamePrefix

Określa tekst dodawany na początek nazwy pliku jeżeli OnCompletion ma wartość rename. Może zawierać specyfikator ścieżki, aby przenieść plik (np. ..\).

Domyślna wartość: done_

RenamePrefix=done_

[PluginLoader]

Ustawienia określające sposób ładowania wtyczek.

AskAboutIgnoredPlugins

Gdy ustawione na 1, będzie pytać czy włączyć wyłączone wtyczki.

Domyślna wartość: 0

AskAboutIgnoredPlugins=0

[Language]

Ustawienia dotyczące języka.

DefaultLanguage

Przechowuje nazwę pakietu językowego ładowanego na starcie. W przypadku pominięcia, ładuje pierwszy plik pasujący do schematu langpack_*.txt.

Przykład: DefaultLanguage=langpack_german.txt

Może także przyjąć wartość:

 • default — Wbudowany język angielski.

Domyślna wartość: Puste.

DefaultLanguage=


[Interface]

Ustawienia dotyczące interfejsu.

DpiAware

Eksperymentalne! Włącza wsparcie dla HiDPI (wyświetlaczy "Retina"), gdy ustawione na 1.

Domyślna wartość: 0

DpiAware=0